Květena České Republiky představuje křižovatku fytogeografických oblastí Evropy. Mnoho druhů má na území ČR hranice svého areálového rozšíření, proto lze považovat Květenu ČR (i přes absenci výrazných endemitických druhů) za zajímavou. Na území ČR roste zhruba 3,5 tisíce druhů cévnatých rostlin, z nichž u nás původních je něco přes 2,5 tisíce druhů. Tento portál má za cíl seznámit návštěvníky se všemi těmito druhy (s výjimkou apomiktických mikrodruhů) a jejich prostředím (biotopy v sekci Vegetace). Další součástí portálu je sekce Dendrologie, která má za cíl přiblížit návštěvníkům u nás pěstované dřeviny.

Fotografie portálu jsou poskytovány do databáze Pladias a budou rovněž použity v chystané publikaci Fotografický atlas rostlin České republiky, na které pracuje již od roku 2018 dvacet botaniků včetně autorů portálu. V roce 2023 byl zájem o knihu potvrzen veřejnou sbírkou na portálu Donio. Vznik knihy má nyní za svůj cíl spolek Fotografující botanici, který práci na ní intenzivně koordinuje. Pokud vše dobře půjde, bude kniha v závěrečných korekturách v roce 2027. Průběh prací můžete do té doby sledovat také zde.

V rámci portálu jsme vytvořili několik sad botanického pexesa. V tištěné podobě je dostupné 2. vydání a zde se dozvíte, jakým způsobem ho lze nyní získat. Můžete si též zahrát botanické pexeso on-line.

Doporučená citace Portálu:
Vašut R.J., Duchoslav M. & Dančák M. (eds): Portál české flóry [online]. Dostupné z: http://flora.upol.cz
Doporučená citace fotografie z Portálu
(příklad):
Ševčík J. in Vašut R.J., Duchoslav M. & Dančák M. (eds): Salix hastata. Portál české flóry [online]. [cit. 09.11.2017]. Dostupné z: http://flora.upol.cz/data/photos/9763.jpg

Navštivte nás na Facebooku.    

 

Počet druhů (Květena ČR): 2558
Počet druhů (dendrologie): 1704
Počet syntaxonů: 119
Počet fotografií: 34045